W dniach 12-17 lipca 2021 pani Ewa Kacprzak, nauczycielka języka angielskiego, odbyła szkolenie w ramach projektu Erasmus+. Kurs Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development odbył się w Nicei i dotyczył psychologii pozytywnej, zastosowania uważności (mindfulness) w edukacji, rozwijania umiejętności życiowych (life skills) oraz holistycznego podejścia do nauczania. Organizatorem szkolenia była szkoła Europass Teacher Academy: https://www.teacheracademy.eu/