oko w oko z rozwielitką

Uczennice z klasy 2d (profil biologiczno-chemiczny) pod opieką p. Marleny Kowalskiej przeprowadziły szereg badań na koloniach rozwielitek w ramach projektu „Oko w oko z rozwielitką” organizowanego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik oraz Polsko-Amerykańska Fundacją Wolności. Każda z czterech grup szukała odpowiedzi na postawiony przez siebie problem badawczy.

Ala Zakrzewska, Karolina Mazuruk, Asia Michalczyk - „Wpływ kofeiny na prace serca rozwielitki”

Alicja Zbierzchowska, Karina Dumka - „Wpływ cukru na żywotność rozwielitek”

Marta Rozmus, Natalia Suchecka, Magdalena Zienkiewicz - „Wpływ ilości pokarmu na żywotność rozwielitek”

Hanna Podubińska, Helena Kondratowicz - „Wpływ barwnika spożywczego na żywotność rozwielitek".

W ramach projektu odbyło się wyjście do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie dr inż. Karol Komosiński przeprowadził zajęcia, na których uczennice miały okazję dowiedzieć się więcej o rozwielitkach, innych wioślarkach oraz wrotkach. 11 maja na 2. Olsztyńskim Forum Klubów Młodego Odkrywcy przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych doświadczeń w formie prezentacji multimedialnych. Projekt był dla uczennic okazją do zetknięcia się ze światem biologii od strony praktycznej oraz zdobycia cennego doświadczenia w formułowaniu problemów badawczych, dokonywaniu obserwacji i przedstawianiu wniosków.