Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego (klasa 1A), którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie,

odbędzie się we środę 15. czerwca o godzinie 10:00 w Auli szkoły.

Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz urządzeniem moblinym (telefon/tablet) z dostępem do internetu.