W piątek 17. czerwca sekretariat szkoły będzie otwarty

w godzinach 7.30 - 13.00