Kolejnymi uczestnikami naszego projektu Erasmus+ są nauczyciele języka angielskiego - p. Dorota Frącek i p. Andrzej Dzik. W dniach 18 - 29 lipca odbywaja szkolenia w Irlandii. Pani Dorota realizuje kurs pt. "21st Century Teaching - Competence-based Education, Soft-skills and Creativity" (organizatorem jest szkoła Europass Teacher Academy), a pan Andrzej - "English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English" (organizator - English Matters). Oba szkolenia mają na celu poznanie nowych metod nauczania, a także lepsze poznanie kultury angielskiego obszaru językowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Dorota Frącek (nauczyciel języka angielskiego)  

KURS: 21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=75932&cbmid=71122226

ORGANIZATOR: Europass Teacher Academy – Ireland https://www.teacheracademy.eu/ 

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus +, ponieważ zainteresowała mnie tematyka kursu, który odnalazłam. Umiejętności miękkie, kreatywność oraz inne kompetencje przydatne w mojej dalszej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.  

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

W czasie kursu poznałam różne techniki i sposoby rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technologii komputerowej i nie tylko (wizualizacje , prezentacje, gry integracyjne, storytelling, aplikacje, uczenie się metodą projektu , odwróconej klasy )  ; dowiedziałam się , co wpływa na motywację i kreatywność  uczniów i nauczycieli , na czym polegają konstruktywne informacje zwrotne , które przyczyniają się do poczucia psychologicznego bezpieczeństwa i w rezultacie większej  odwagi w podejmowaniu wyzwań. 

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

W swojej pracy zamierzam wykorzystywać różne narzędzia poznane na kursie ( w miarę możliwości ) a większa świadomość tego, co wpływa na motywację i jej brak pomoże mi w lepszej komunikacji.

 

UCZESTNIK: Andrzej Dzik  

KURS: English & Culture. Methodology of Culture for Teachers of English https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-and-culture

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałem się na udział w projekcie Erasmus+, ponieważ chciałem pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kultury Irlandii. Dodatkowo powodowałem się chęcią wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych europejskich krajów.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas kursu zajmowałem się analizowaniem twórczości takich przedstawicieli literatury irlandzkiej jak: O. Wilde, S. Heaney, J. Joyce i W. B. Yeats. Oprócz tego poznałem różne sposoby wprowadzania malarstwa, muzyki i poezji do nauczania języka angielskiego.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Podniosłem swoje kompetencje kulturowe, podzielę się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami oraz wykorzystam ją podczas lekcji, zwłaszcza w klasach IB.