Ampel Bożena
Antoniuk Beata
Antosiak Krystyna
Baczek Maria
Baczewska Jolanta
Banach Ewa
Bankowska Anetta
Barcik Jacek
Baturo Mariola
Błażewicz Tadeusz
Bochenek Elżbieta
Boczkowska Agnieszka
Brud Ewa
Brzozowa Bożena
Buciek Barbara
Budka Krystyna
Bujdens Mariusz
Charun Teresa
Chitrowicz Alina
Choder Jerzy
Ciepłnek Danuta
Czaja Halina
Czerwieniec Mariola
Dąbrowska Ewa
Drzał Waldemar
Duchnowski Marek
Duniak Zbigniew
Dziugiewicz Ewa
Ejsmont Bożena
Fajto Grażyna
Fall Maria
Frejter Teresa
Fuszara Andrzej
Giedrojć Dorota
Gizler Marzena
Glinkowska Ewa
Głosek Maria
Godlewski Jarosław
Godzimirska Krystyna
Górska Małgorzata
Gwiazda Jadwiga
Hawryluk Halina
Hetman Iwona
Hołubowska Julita
Hrynkiewicz Małgorzata
Iglewska Mariola
Jabłońska Barbara
Jakubek Janusz
Jakubowska Nelly
Jatczak Jacek
Jaworski Krzysztof
Jędrzejczyk Joanna
Jurska Iwona
Kacprzak Maria
Kaczanowska Grażyna
Kafel Grzegorz
Kalinowski Grzegorz
Kalinowski Mirosław
Kampanowska Irena
Kasperko Zuzanna
Kazało Cezary
Kiełczewski Andrzej
Kmicińska Ewa
Kondracka Bożena
Kondratowicz Jan
Kondratowicz Jolanta
Kośnik Iwona
Kowalewska Krystyna
Kowalska Iwona
Kozicka Agnieszka
Kozyro Bożena
Kryj Marek
Kulesza Helena
Kurek Barbara
Kwiecińska Kamila
Lasota Artur
Lewandowicz Bogusław
Leżyńska Maria
Lisiecka Anna
Łapo Ryszard
Łobaczewski Zbigniew
Łukasiak Lena
Łukasik Barbara
Łutowicz Romuald
Maciejec Anna
Mackiewicz Adam
Magdziak Marzena
Majewska Ewa
Markowska Anita
Mazan Marek
Mianowski Dariusz
Michalska Jolanta
Mierzejewska Wanda
Mikołajun Waleria
Miłoszewicz Monika
Mocarski Stefan
Mordas Bożena
Motoszko Małgorzata
Napiórkowska Hanna
Nischk Mirosław
Nowacka Beata
Obuchowicz Bogdan
Orzechowska Barbara
Ostęp Eulalia
Pacęt Barbara
Pachałko Krystyna
Pachucki Jacek
Palczewska Barbara
Pałka Maria
Papsiejew Beata
Pawelska Jolanta
Pawliczak Mariusz
Peczyńska Ewa
Piotrowski Jarosław
Połomska Teresa
Pomianowski Andrzej
Popielarski Piotr
Potarzycka Iwona
Rachubiński Jarosław
Rams Leszek
Retko Jolanta
Rochowicz Maria
Rogowska Joanna
Rudlewska Grażyna
Rudziewicz Maria
Rybak Marian
Rybińska Danuta
Sanko Arletta
Sawczuk Wiktor
Sędzik Wiesława
Sielaszuk Mariola
Skompa Wioletta
Skuczyński Janusz
Słobodzian Maria
Smajewska Grażyna
Smolińska Lidia
Smoter Jolanta
Sokołowska Jolanta
Sokołowska Maria
Sołdan Jerzy
Starczewska Barbara
Sulikowska Beata
Szadziewska Halina
Szczepańska Małgorzata
Szefler Mariola
Szortyka Teresa
Szuwarska Grażyna
Szwedowicz Barbara
Świderska Anna
Tażbierska Wanda
Titz Halina
Tomczyk Andrzej
Tomkiewicz Ryszard
Tulibacki Arkadiusz
Wachowski Marek
Wacławik Ewa
Walbordt Jolanta
Warachowski Grzegorz
Wardejn Anita
Wejeman Izabella
Wieczorek Bogdan
Więckowska Barbara
Wilczek Lucyna
Wiśniewska Elżbieta
Wiśniewski Mirosław
Wojcieska Joanna
Wojdat Jarosław
Wojtkiewicz Elżbieta
Worobel Lubomir
Zachalska Dorota
Zagożdżon Zofia
Zając Jacek
Zalewski Mariusz
Zalewski Mariusz
Zylberbach Brygida