Antoniak Joanna
Baczewska Elżbieta
Baczewska Gabriela
Baran Michał
Baranowski Tadeusz
Bartosińska Danuta
Baturo Maria
Bielińska Krystyna
Bierniak Jerzy
Bigoś Barbara
Błesiński Andrzej
Bogdan Artur
Borodo Danuta
Bortnowska Krystyna
Borzęcka Maria
Brzezińka Łucja
Burbul Krystyna
Chłosta Karola
Chorzewski Mirosław
Cyronek Barbara
Czemko Kazimierz
Dajnowiec Marian
Dawidczyk Barbara
Dąbrowska Bożena
Dąbrowska Jolanta
Dąbrowski Marek
Delekta Seweryn
Djakonow Elżbieta
Dobkowski Wojciech
Domagała Barbara
Dorożko Franciszek
Dramowicz Konrad
Dubik Tadeusz
Dudzik Andrzej
Dziekoński Maciej
Dzięgielewska Zdzisława
Filipkowska Maria
Gałązka Jan
Gąsiorowski Andrzej
Gielig Alicja
Glinka Krystyna
Goławski Bogusław
Grabda Hanna
Hejke Hanna
Hyża Grażyna
Ilkiewicz Tadeusz
Jabłońska Marianna
Jaczewska Wanda
Jaczewski Wiesław
Jaworski Marian
Jentkiewicz Barbara
Jurgielewicz Jerzy
Kaczmarek Danuta
Kaczorowski Stanisław
Kalinowski Tadeusz
Kalinowski Zbigniew
Kapusto Andrzej
Kern Andrzej
Kiczek Barbara
Kiejnar Urszula
Kierzkowska Wiesława
Kolman Ryszard
Kołodziejczyk Maria
Kołupajo Alina
Komejszo Barbara
Komorowska Barbara
Komorowska Helena
Konecko Wojciech
Konieczna vel Nożkiewicz Grażyna
Korkuć Tadeusz
Koronowska Barbara
Kowalska Barbara
Krancewicz Krystyna
Krych Krystyna
Kuczumow Zdzisław
Kusztal Irena
Kwiatkowska Aleksandra
Lempaszek Urszula
Lesiuk Maria
Lewandowska Teresa
Lewicka Wirginia
Ley Irena
Listkowski Stanisław
Łodziewska Alicja
Łyszczarz Zofia
Madej Mirosław
Markowicz Lesław
Mączyński Włodzimierz
Meldner Wiesław
Miedziejko Waldemar
Miller Bogdan
Miłkowska Dorota
Miłosławska Krystyna
Nagórska Irena
Narodzonek Janina
Norwojsz Teresa
Nowak Maria
Nowik Ireneusz
Nowotczyński Waldemar
Oleszkiewicz Tadeusz
Ostrowska Ewa
Ostrowska Maria
Paradowska Ewa
Pawluczyk Danuta
Pazda Bogusław
Pączkowska Urszula
Pepłowska Ewa
Pieczyska Jolanta
Pietkun Witold
Pijanowski Tadeusz
Pinkosz Jadwiga
Piotrowicz Jacek
Piotrowski Janusz
Pol Krystyna
Polechońska Bożena
Poliszczuk Teresa
Półtorzycka Halina
Proniewicz Krystyna
Prystrom Bogdan
Przewłocki Roman
Pugowska Alina
Radomski Marek
Raksimowicz Krystyna
Rapkiewicz Ewa
Raszkiewicz Alicja
Rodziewicz Bogusława
Rokoszewska Grażyna
Roman Maria
Rudziński Tadeusz
Runo Barbara
Sasin Bożena
Sierzputowska Ewa
Skiba Tadeusz
Skwierczyński Marian
Sosak Anna
Sosak Halina
Stanek Witold
Stankiewicz Maria
Starczewski Ryszard
Starkiewicz Stanisław
Stasiewicz Krystyna
Supeł Grażyna
Szczęsnowicz Stanisław
Szewczuk Janina
Szlachcikowska Ewa
Szwemin Bożena
Ślipy Wiesław
Śliwicka Barbara
Taras Aleksandra
Tarczyński Zdzisław
Tomaszewski Tomasz
Tomczak Ryszard
Tyllo Jan
Ulanowska Krystyna
Uryn Bolesław
Walas Halina
Werecka Teresa
Wielgosz Sławomir
Wierzyński Janusz
Wieszczycka Hanna
Wojtera Genowefa
Wojtkiewicz Łucja
Woronowicz Robert
Zacharczyk Mirosław
Zaleska Hanna
Zalewska Elżbieta
Ząbkiewicz Anna
Zembrzuska Teresa
Zielenkiewicz Bogusława
Zinówko Henryk
Zysk Halina
Żołądek Wanda
Żuk Rajmund