Barski Kazimierz Andrzej
Bastek Wojciech Marian
Bitowt Joanna Danuta
Burakiewicz Stanisław
Drzał Anna
Gałon Andrzej Marek
Głowacki Marek Adam
Hrynowiecka Halina
Kalinowska Elżbieta Małgorzata
Krugielski Piotr Aleksander
Mikułan Janina Romana
Osińska Anna Bogusława
Paczkowska Bronisława Bożena
Porczyński Andrzej Marek
Radziwanowska Barbara
Sipowski Marek Piotr
Skawiński Zdzisław
Szulc Janina Ewa
Szymański Janusz Józef
Truchan Danuta Genowefa
Urbanowicz Ryszarda Halina
Zajączkowska Krystyna Antonina
Zieliński Jerzy Józef