W ramach projektu „Eksperymenty z klasą”:
- Uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach szkolnego koła bezpieczeństwa, zajęciach wyjazdowych do Młyna Wiedzy w Toruniu, zajęciach koła biologicznego, koła chemicznego, warsztatach terenowych oraz wycieczkach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Oceanic S.A. w Sopocie;
- Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły;
- Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności w zakresie procesu nauczania poprzez udział w szkoleniach doskonalących.