Erasmus+


 

 

 

 

UCZESTNIK: Lidia Gąsowska (nauczyciel języka polskiego i teatru w oddziałach z maturą międzynarodową)

KURS: The role and importance of games in teaching https://www.schooleducationgateway.eu/is/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=186796

ORGANIZATOR: EuroCompetent https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=98562

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Erasmus+ to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego świata. Gdy okazało się, że proponowany mi warsztat dotyczył będzie kreatywności i motywowania do nauki – nie mogłam nie pojechać!

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się, że kreatywny i zmotywowany uczeń ma kreatywnego i zmotywowanego nauczyciela. Ugruntowała się moja wiedza na temat technik i metod pracy z uczniem na przedmiocie teatr.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wzbogaciłam swój repertuar ćwiczeń teatralnych dla uczniów z programu IB DP. Moje doświadczenia z Erasmus+ na pewno przełożą się na skuteczniejsze planowanie uczniowskich aktywności i lepsze motywowanie ich do pracy.

 

UCZESTNIK: Agata Cejko (nauczyciel biologii)

KURS: Intensive course of English language https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=244250

ORGANIZATOR: EuroCompetent https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=98562

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

atrakcyjne kursy, możliwość zdobycia nowych umiejętności w kształceniu, możliwość konwersacji w j. angielskim z osobami z innych krajów, poznanie innych kultur (Węgry, Niemcy, Chorwacja, Emiraty Arabskie)

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

  1. ww. , tj. zgodnie z oczekiwaniem

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

próba zastosowania nowych metod nauczania, wykorzystanie języka angielskiego 

 

 

Projekt Erasmus+ "Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym" ma na celu między innymi rozwijanie kompetencji językowych naszych nauczycieli. Obecnie kolejna grupa pedagogów "Jedynki" przebywa w Edynburgu. Pani Jolanta Skrzypczyńska, pani Wiesława Zielińska i pani Joanna Maziuk intensywnie uczą się języka angielskiego w międzynarodowej grupie, ćwiczą gramatykę i poszerzają słownictwo, ale też używają języka w praktyce podczas zajęć terenowych i zwiedzania stolicy Szkocji i jej okolic. Bez wątpienia dużym atutem wyjazdu jest możliwość uczenia się języka poprzez immersję językową w kraju anglojęzycznym, a także możliwość lepszego poznania kultury tego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Joanna Maziuk (nauczyciel wychowania fizycznego)  

KURS: English for teachers (A2, B1) in United Kingdom https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-uk   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home  

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Moim głównym celem w pracy zawodowej było podszkolić język angielski i udział w projekcie Erasmus + był idealna okazja, żeby to zrobić. Zdecydowałam się również dlatego, że chciałam poznać nauczycieli z innych krajów, wymienić doświadczenia i poglądy. Poza tym miałam możliwość zwiedzić Edynburg i okolice, poznać jego kulturę i historie oraz poczuć niezwykły klimat tego miasta.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Uczestnictwo w kursie to było ciekawe i bardzo wartościowe doświadczenie, ponieważ poznałam ludzi z całego świata, między innymi z Czech, Włoch, Hiszpanii czy Portugali. Opanowałam na tyle podstawy języka angielskiego, że mogłam dyskutować na różne tematy związane z moja praca zawodowa, ale i nie tylko.
Poprawiłam kompetencje językowe, wzbogaciłam słownictwo oraz co najważniejsze swobodnie poruszałam się w obcym kraju.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Zdobyta wiedza zwiększy atrakcyjność lekcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod i technik, które poznałam na kursie. 

 

UCZESTNIK: Wiesława Zielińska (nauczyciel języka polskiego)  

KURS: English for teachers (A2, B1) in United Kingdom https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-uk   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home  

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Ze względu na potrzebę wykorzystywania języka angielskiego w pracy w szkole.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Doskonaliłam znajomość języka angielskiego: poszerzałam znajomość słownictwa i gramatyki. Poznawałam metody nauczania języka i strategie niezależnego uczenia bliskiego filozofii krytycznego myślenia.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Będę wykorzystywać znajomość języka angielskiego i upowszechniać strategie niezależnego uczenia, służące autonomii procesu uczenia/ nauczania.

 

Kolejnymi uczestnikami naszego projektu Erasmus+ są nauczyciele języka angielskiego - p. Dorota Frącek i p. Andrzej Dzik. W dniach 18 - 29 lipca odbywaja szkolenia w Irlandii. Pani Dorota realizuje kurs pt. "21st Century Teaching - Competence-based Education, Soft-skills and Creativity" (organizatorem jest szkoła Europass Teacher Academy), a pan Andrzej - "English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English" (organizator - English Matters). Oba szkolenia mają na celu poznanie nowych metod nauczania, a także lepsze poznanie kultury angielskiego obszaru językowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Dorota Frącek (nauczyciel języka angielskiego)  

KURS: 21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=75932&cbmid=71122226

ORGANIZATOR: Europass Teacher Academy – Ireland https://www.teacheracademy.eu/ 

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus +, ponieważ zainteresowała mnie tematyka kursu, który odnalazłam. Umiejętności miękkie, kreatywność oraz inne kompetencje przydatne w mojej dalszej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.  

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

W czasie kursu poznałam różne techniki i sposoby rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technologii komputerowej i nie tylko (wizualizacje , prezentacje, gry integracyjne, storytelling, aplikacje, uczenie się metodą projektu , odwróconej klasy )  ; dowiedziałam się , co wpływa na motywację i kreatywność  uczniów i nauczycieli , na czym polegają konstruktywne informacje zwrotne , które przyczyniają się do poczucia psychologicznego bezpieczeństwa i w rezultacie większej  odwagi w podejmowaniu wyzwań. 

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

W swojej pracy zamierzam wykorzystywać różne narzędzia poznane na kursie ( w miarę możliwości ) a większa świadomość tego, co wpływa na motywację i jej brak pomoże mi w lepszej komunikacji.

 

UCZESTNIK: Andrzej Dzik  

KURS: English & Culture. Methodology of Culture for Teachers of English https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-and-culture

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałem się na udział w projekcie Erasmus+, ponieważ chciałem pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kultury Irlandii. Dodatkowo powodowałem się chęcią wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych europejskich krajów.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas kursu zajmowałem się analizowaniem twórczości takich przedstawicieli literatury irlandzkiej jak: O. Wilde, S. Heaney, J. Joyce i W. B. Yeats. Oprócz tego poznałem różne sposoby wprowadzania malarstwa, muzyki i poezji do nauczania języka angielskiego.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Podniosłem swoje kompetencje kulturowe, podzielę się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami oraz wykorzystam ją podczas lekcji, zwłaszcza w klasach IB.

 

 

Nauczyciele jedynki w dalszym ciągu realizują program Erasmus+ pt. "Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym". W lipcu i sierpniu dziesięcioro nauczycieli odbędzie kursy metodyczne lub języka angielskiego w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. W tej chwili nasze dwie nauczycielki - p. Żaneta Kędzierska (nauczyciel języka francuskiego i podstaw przedsiębiorczości) oraz p. Dorota Wasilewska (nauczyciel wychowania fizycznego) realizują kurs języka angielskiego w Dublinie. Oprócz intensywnej nauki języka angielskiego, nasze nauczycielki mogą nawiązać kontakty z nauczycielami z różnych państw, poznać kulturę irlandzką oraz zwiedzić Dublin i okolice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Żaneta Kędzierska (nauczyciel języka francuskiego i przedsiębiorczości, doradca zawodowy)

KURS: English for teachers (A2, B1) in Ireland https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Program Erasmus+ był dla mnie od zawsze synonimem rozwoju, chciałam stać się członkiem tej społeczności.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas pobytu w Irlandii, w międzynarodowej grupie nauczycieli zebrałam bardzo dużo pomysłów, inspiracji i materiałów do dalszej pracy. To był również prawdziwy sprawdzian umiejętności oraz przełamanie bariery językowej.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Poznałam wiele nowych narzędzi i aplikacji, które wykorzystam na moich lekcjach.

 

UCZESTNIK: Dorota Wasilewska (nauczyciel wychowania fizycznego)

KURS: English for teachers (A2, B1) in Ireland https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się na udział w projekcie Erasmus + ponieważ chciałam doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznać historię i kulturę kraju do którego pojadę, oraz wymienić doświadczenia z  nauczycielami z  innych krajów.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się jak używać i wykorzystywać podczas lekcji nowych dla mnie metod nauczania i sprawdzania wiedzy , używać języka angielskiego w sytuacjach codziennych mimo świadomości, że robię błędy. Dowiedziałam się dużo o kulturze Irlandii i mentalności Irlandczyków, poznałam sporty.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Jako nauczyciel wf będę korzystała z interactive activities np. kahoot i baamboozle podczas przygotowywania testów wiedzy, metody Hunter hunt podczas lekcji w terenie. Będę opowiadała uczniom o Sportach Gaelickich, które są niezmiernie popularne w Irlandii a uprawiane zupełnie amatorsko. 

 

 

 

W dniu 13 stycznia odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna, w trakcie której uczestnicy mobilności dzielili się wiedzą i umiejetnościami z innymi nauczycielami naszej szkoły. Szkolenie było przeprowadznowe w formie online i było podzielone na cztery częsci:

1) Nowoczesne metody nauczania w teorii i praktyce (m. in. praca metodą projektu, CLIL i inne)

2) Nowoczesne technologie w nauczaniu (m. in. przydatne aplikacje, generatory ćwiczeń i inne)

3) Holistyczne nauczanie umiejętności życiowych - Wellbeing (dobrostan), Mindfulness (uważność), Soft Skills (umiejetności miękkie), Happiness (szczęście) - czy tego warto uczyć (się)? O wadze wiedzy o pozytywnej edukacji;)

4) Samotne wyspy - Funkcjonowania grupy i jednostki, określanie naszego miejsca w grupie i poznawanie kto jest liderem, a kto woli "siedzieć cicho".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkoleniu realizowanym w ramach projektu Erasmus + wzięła udział również Pani Justyna Sobeczek - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Kurs Cultural heritage in action odbywał się w Splicie, w Chorwacji. Ukochane miasto cesarza Dioklecjana stwarza doskonałe warunki, by zgłębiać tajniki europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz poznawać nowe metody nauczania historii poza przestrzenią szkoły.

 

 

 

 

UCZESTNIK: Justyna Sobeczek (nauczyciel historii)  

KURS: Cultural Heritage in Action https://www.interact.gr/heritage

ORGANIZATOR: InterAct https://www.interact.gr/heritage

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Erasmus + otwiera umysły czyli inspiruje do innego patrzenia na edukację i na naszą własną pracę.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Po raz kolejny przekonałam się, że nasze ograniczenia i strach przed ich pokonaniem zamykają nas w ciasnych schematach pracy i życia.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wykorzystam nowe metody w przekazywaniu wiedzy historycznej i zachęcaniu do jej nabywania.