Przypominamy, że nasza szkoła realizuje projekt „Nowoczesne nauczania języków obcych i w języku obcym” w ramach programu Erasmus+. Wśród różnych działań związanych z projektem zaplanowane są wyjazdy nauczycieli na kursy zagraniczne i obserwację zajęć z zagranicznych szkołach. Właśnie rozpoczęliśmy, mimo pandemii, wyjazdy na kursy językowe i metodyczne. W tej chwili nasza nauczycielka języka hiszpańskiego, p. Angelina Lucero Núñez Cueva de Andruszkiewicz, przebywa w Faro w Portugalii i realizuje kurs z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu – Advanced Smart Education Recources: Selecting apps and web tools to enhance motivation and learning.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Angelina Lucero Núñez Cueva de Andruszkiewicz  (nauczyciel języka hiszpańskiego)

KURS: Advanced Smart Education Resources http://training.acji.pt/index.php?op=course_aser

ORGANIZATOR: ACJ Informática, Lda http://training.acji.pt/index.php

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam wziąć udział w projekcie Erasmus, ponieważ uważam, że była to świetna okazja, aby nauczyć się czegoś nowego w innym miejscu i w języku innym niż polski. Bardzo lubię spotykać ludzi z różnych części świata i poznawać różne kultury. Uczestnictwo w Erasmusie to napełnienie się wiedzą, doświadczeniem, emocjami i powrót naładowany nowymi pomysłami i dobrą energią. Spotkanie z innymi nauczycielami było kolejną moją motywacją, ponieważ uważam, że wymiana doświadczeń wzbogaca.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się o nowych technologii (aplikacji), metody flipped classroom. Zmieniłam też swój punkt widzenia odnośnie korzystania z translatora google na zajęciach. Zrobiłam też autoanalizę i teraz staram się udoskonalić swoje metody nauczania. W przypadku prowadzenia zajęć online mam więcej narzędzi, aby móc z nich korzystać zdalnie.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Na zajęciach, które już rozpoczęliśmy, stosuję to, czego się nauczyłam (aplikacje i strony internetowe). Wspólnie z moimi uczniami szukam też innych opcji.