Pani Edyta Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego, odbyła dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli języków na Malcie w dniach 5.07-16.07.2021 w ramach realizowanego  w szkole projektu Erasmus+. Kurs zatytułowany Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised stowrzył okazję do zainspirowania się pomysłami na prowadzenie efektywnych lekcji z nauczycielami różnych szkół z zagranicy i Polski. Podczas zajęć oraz wspólnych wyjść i wycieczek do miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi, rozmawiali na tematy dotyczące obecnych wyzwań edukacyjnych w poszczególnych krajach. Kurs pozwoli nawiązać znajomość z potencjalnymi przyszłymi szkołami partnerskimi do prowadzenia innych projektów, stworzył szansę poznać lepiej kulturę i historię Malty oraz dowiedzieć się więcej na temat  takich państw jak Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania  oraz Korea Południowa i Japonia. Dzięki przywiezionym z Polski materiałom promocyjnym udało się również pokazać uczestnikom kursu nasz region Warmii i Mazur jako miejsce warte odwiedzenia.