W dniach 26-31 lipca 2021 pani Joanna Śniecikowska, nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego, uczestniczyła w szkoleniu There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. Kurs odbył się w Barcelonie i dotyczył przede wszystkim wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Pani Joanna poznała wiele przydatnych aplikacji i kreatywnych metod pracy, które z pewnością przydadzą się na lekcjach języków obcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Joanna Śniecikowska (nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego)  

KURS: There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning https://www.teacheracademy.eu/course/there-is-an-app-for-that/

ORGANIZATOR: Europass Teacher Academy https://www.teacheracademy.eu/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, ponieważ nigdy przedtem nie miałam okazji skorzystać z takiego szkolenia. Była to dla mnie szansa rozwoju nowych umiejętności w otoczeniu innych europejskich dydaktyków.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się nowych kompetencji związanych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Wiedza zdobyta na kursie znajdzie zastosowanie w klasie, na lekcji. Szkolenie to też miało bardzo ważne znaczenie pod względem wymiaru społecznego i kulturowego, poznałam wielu wspaniałych ludzi i obcowałam na co dzień z kulturą i zwyczajami kraju, w którym odbywał się kurs.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie podwyższą atrakcyjność i efektywności lekcji, wpłyną na większe zaangażowanie i motywację uczniów, stworzą lepsze warunki do pracy, czyli nauki/uczenia się.