Kolejną uczestniczką naszego projektu Erasmus+ jest Pani Agnieszka Tippe, nauczyciel języka niemieckiego i geografii. W dniach 16 – 20 sierpnia p. Agnieszka odbyła intensywny kurs języka angielskiego w Trogirze. Udział w kursie z pewnością podniósł jej kompetencje w zakresie komunikacji w języku angielskim, a tym samym ułatwi nauczanie geografii w klasach z maturą międzynarodową, w których językiem wykładowym jest właśnie język angielski.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Agnieszka Tippe (nauczyciel języka niemieckiego i geografii)  

KURS: Intensive English Language Course https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=158654&cbmid=30808862  

ORGANIZATOR: EuroCompetent https://eurocompetent.com/catalogue/mobile/index.html

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus+, ponieważ chciałam poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Wyjazd za granicę daje ku temu świetne możliwości, ponieważ trzeba cały czas komunikować się w tym języku. Poza tym wyjazd w ramach projektu Erasmus + to również możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

W czasie wyjazdu osłuchałam się bardziej z jezykiem angielskim, rozszerzyłam swoje słownictwo, również to związane z geografią i bardziej zrozumiałam gramatykę angielską.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Lepsze umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego pomogą mi z pewnością lepiej komunikować się z uczniami w czasie lekcji. Będzie mi również łatwiej i szybciej wyszukiwać  ciekawe materiały na lekcje.