Drodzy Uczniowie, Rodzice, Szanowni Nauczyciele!


Wspólnie z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projektach: „Uczeń na miarę XXI wieku”, nr RPWM.02.02.01 28 0070/17 oraz „Eksperymenty z klasą”, nr RPWM.02.02.01 28 0071/17, które są realizowane w naszej Szkole.


W ramach projektu „Uczeń na miarę XXI wieku”:


- Uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach koła fotograficznego, koła języków obcych, koła muzycznego, teatralnego, wyjazdach edukacyjnych do Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
- Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły;
- Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu poprzez udział w szkoleniach doskonalących.


W ramach projektu „Eksperymenty z klasą”:


- Uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach szkolnego koła bezpieczeństwa, zajęciach wyjazdowych do Młyna Wiedzy w Toruniu, zajęciach koła biologicznego, koła chemicznego, warsztatach terenowych oraz wycieczkach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Oceanic S.A. w Sopocie;
- Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły;
- Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności w zakresie procesu nauczania poprzez udział w szkoleniach doskonalących.


Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu nowego wyposażenia, m.in. tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych, gier planszowych, akcesoriów sportowych oraz pomocy dydaktycznych do nauczania chemii i matematyki. Dodatkowo, dzięki projektowi, od nowego roku szkolnego w szkole funkcjonuje odnowiona pracownia chemiczna.
Rekrutacja do projektu trwa od 16 września do 23 września 2019 roku, a zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku. Zgłoszenia dokonywane są w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do poszczególnych projektów znajdują się na stronie internetowej www.fine.org.pl.
Zapraszamy!