Regulamin biblioteki

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
3.Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek , a także przedłużyć termin ich zwrotu.
4.Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
5.Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i materiały przed końcem roku szkolnego.
5.Czytlnikowi umożliwia się wypożyczenie książek na okres wakacyjny, warunkiem jest rozliczenie się z biblioteką przed końcem roku szkolnego.
6.Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki bądź innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję bądź wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
7.Uczniowie , którzy kończą naukę w naszej szkole, nauczyciele lub pracownicy szkoły, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu, zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin czytelni

1. W czytelni obowiązuje cisza.
2.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
3.Czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybierać potrzebne książki i czasopisma.
4.Czytelnik może wypożyczyć pozycje z księgozbioru podręcznego za zgodą bibliotekarza.
5.Termin zwrotu książek z księgozbioru podręcznego ustala się indywidualnie.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1.Komputery służą do celów edukacyjnych i informacyjnych
2.Użytkownik, który korzysta z komputerów nie może instalować innych programów, dokonywać zmian w komputerze , naruszać prawa autorskie.