Wywiadówki - czwartki godz. 17.00

1. 8 września 2022 roku - Spotkania w auli z Dyrektorem szkoły oraz wychowacami klas wdług harmonogramu: 

godz. 15.30 - Rodzice uczniów klas 1;

godz. 16.15 - Rodzice uczniów klas 2; 

godz. 17.00 - Rodzice uczniów klas 3 i 4. 

Po zebraniu w auli Rodzice przechodzą do klas na spotkania z wychowawcami. 

2. 17 listopada 2022 roku - konsultacje

3. 19 stycznia 2023 roku - klasyfikacja śródroczna 

4. 23 marca 2023 roku - konsultacje dla klas I, II, III oraz propozycje ocen końcowych w klasach IV

5. 25 maja 2023 roku - propozycje ocen końcoworocznych.