Nr konta Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie - BOŚ SA Oddział w Olsztynie  65 1540 1072 2001 5011 8284 0001. W tytule proszę podawać imię i nazwisko dziecka oraz klasę