W ramach projektu „Uczeń na miarę XXI wieku”:
- Uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach koła fotograficznego, koła języków obcych, koła muzycznego, teatralnego, wyjazdach edukacyjnych do Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
- Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły;
- Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu poprzez udział w szkoleniach doskonalących.