Norweski Przepis na Nauki Doświadczalne

Już na początku kwietnia troje naszych nauczycieli uczących w oddziałach IB DP wieźmie udział w intesywnym szkoleniu „Norweski przepis na nauki doświadczalne” realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie w ramach Programu Edukacja.

Celem projektu jest:
– rozwój kompetencji nauczycieli przedmiotów doświadczalnych w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w zgodzie z założeniami programu IB
– pokazanie wartości wynikającej z budowania partnerstw dla wymiany doświadczeń ze szkołami IB w Polsce i zagranicą
– dzielenie się know – how na temat budowania relacji mentor – uczeń i zrozumienia mechanizmu oddawania uczniom większej kontroli nad procesem uczenia się
– rozszerzanie filozofii właściwej dla IB w pracy z uczniami w swoich placówkach.

Więcej informacji na stronie:
http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/