Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

 

20 października 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie rozpoczyna się kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału. Poniżej zamieszczone są podstawowe zasady i terminy związane z wyborami.

 

·        Do 30 października powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez samorząd szkolny

·        Do 3 listopada do godziny 1200  przedstawiciele samorządu szkolnego (Alicja Porębska i Jagoda Pabich z klasy IIIc) przyjmują zgłoszenia kandydatów na radnego

·        Każda szkoła ma jeden mandat

·        Radnym może zostać każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Olsztyn, kadencja trawa dwa lata.

·        Samorząd szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane pieczątką szkoły (na wybory należy również pobrać z sekretariatu listy uczniów, głosujący uczeń podpisuje się na tej liście przy swoim nazwisku)

·        Wybory przeprowadza komisja szkolna powołana przez samorząd, w pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat radnego

·        Kandydatów na radnego może zgłosić zespół klasowy, koła zainteresowań działające w szkole, grupy co najmniej 10-osobowe. Kandydatów zgłasza się w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia terminu wyborów. Zgłoszenia kandydatów z listą podpisów osób zgłaszających przyjmują przedstawiciele samorządu (Jagoda Pabich i Alicja Porębska). Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia ogłoszenia terminu wyborów

·        Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W razie równej liczy głosów odbywa się druga tura z udziałem najlepszych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kandydować i głosować może każdy uczeń I Liceum w Olsztynie

·        Przewidywany termin wyborów to 18 listopada 2014 roku

 

Wszelkich informacji na temat wyborów udzielają przedstawicielki samorządu szkolnego Jagoda Pabich i Alicja Porębska z kl. IIIc.

 

 

Opiekunowie szkolnej komisji wyborczej: E. Szczepkowska, R. Szczepkowski