Protokół z wyborów radnego do Młodzieżowej Rady Miasta w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Olsztynie

Termin wyborów: 18 listopada 2014

Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów:
Daukszewicz Aleksandra - 15
Mazuchowski Michał – 7
Michnik Łukasz - 17
Szczęsnowicz Aleksandra - 41
Ziarek Weronika - 53
Złotkowski Jakub - 163
Żyliński - Jestadt Kajetan - 61

Mandat radnego otrzymał: Jakub Złotkowski


Liczba uprawnionych do głosowania: 569

Frekwencja: 63%

Nieważne głosy: 5

 

Opiekunowie szkolnej komisji wyborczej: Elżbieta Szczepkowska, Robert Szczepkowski