IB DP

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przeduniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieku16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka kończy się sesją egzaminacyjną, przygotowującą uczniów do podjęcia studiów na uczelniach na całym świecie.

Celem tego dwuletniego kursu jest wykształcenie świadomych, krytycznie i samodzielnie myślących młodych ludzi, którzy są otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, a także nauczeni samodzielności.

Program matury międzynarodowej kładzie duży nacisk na całościowy i zrównoważony rozwój jednostki poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy, ale również umiejętności praktycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia.

System matury międzynarodowej jest znany i ceniony na całym świecie. Realizuje go ponad 2000 szkół w ponad 140 krajach (w tym 40 szkół w Polsce).

Uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy w małych 6 – 12 – osobowych grupach. Językiem wykładowym jest język angielski.

Absolwenci programu mogą ubiegać się o przyjęcie na wyższe uczenie w Polsce i na całym świecie.

Ważnym elementem filozofii programu jest także zwrócenie uwagi na aspekt działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Nauka w programie IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (wszystkie przedmioty wykładane są w tym języku), ale także dobrej organizacji, systematyczności, samodyscypliny oraz determinacji do osiągania wytyczonych sobie celów.

W International Baccalaureate Diploma Programme uczniowie realizują naukę w sześciu grupach przedmiotowych:

 •  uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej grupy,
 • 3 lub 4 przedmioty realizowane na poziomie HL (higher level) – 6 godzin lekcyjnych w tygodniu,
 • 2 lub 3 przedmioty realizowane na poziomie SL (standard level) – 4 godzin lekcyjnych w tygodniu;

GRUPA 1: JĘZYK A

 • język polski (SL/HL)

GRUPA 2: JĘZYK B

 • język angielski (HL)
 • język hiszpański (SL)

GRUPA 3: NAUKI SPOŁECZNE

 • historia (SL/HL)
 • geografia (SL/HL)
 • ekonomia (SL/HL)
 • global politics (SL/HL)

GRUPA 4: NAUKI ŚCISŁE

 • chemia (SL/HL)
 • biologia (SL/HL)
 • fizyka (SL/HL)
 • informatyka (SL/HL)

GRUPA 5: MATEMATYKA

 • analiza matematyczna (SL/HL)
 • praktyczne zastosowania matematyki (SL/HL)

GRUPA 6: PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE lub PRZEDMIOT DODATKOWY

 • teatr (SL/HL)
 • Uczniowie zamiast przedmiotu TEATR mogą wybrać przedmiot dodatkowy z grup 2-4

Dowiedz się więcej o elementach obowiązkowych:

Theory of Knowledge

Creativity Activity Service

Extended Essay