Extended Essay

Ostatnim niezmiernie istotnym elementem Diploma Programme jest „EE”.

Jest to autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w IB, pisana przez ucznia przez dwa semestry. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze swoim promotorem, co sprawia, że proces ten możemy porównać do pisania pracy licencjackiej na uniwersytecie. Powinna ona liczyć około 4000 słów.
Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji pracy i systematyczności. Prace te, podobnie jak egzaminy maturalne IB, sprawdzane są poza szkołą przez egzaminatorów zewnętrznych.

 

źródło: https://mickiewiczibkatowice.wordpress.com/extended-essay/